מדיניות האיכות

חברת “הזרע סידס” שואפת להיות ספק מובחר בשוקי הליבה שלה, וזאת באמצעות אספקת מוצרים איכותיים ומתן שירות מצוין ללקוחותיה. חברת “הזרע סידס” מודעת לכך שהצלחתה תלויה באספקת מוצרים ושירותים העונים לצרכי לקוחותיה.

הפעילות העסקית של חברת “הזרע סידס” מתמקדת בייצור ומכירת זרעים בעלי פוטנציאל רווח גבוה ללקוח. על מנת להבטיח את איכות הזרעים, אנו שואפים לכך שכל פעילויותינו יבוצעו בסטנדרטים גבוהים כפי שהם מקובלים בתעשייה.

כולנו ב”הזרע סידס” שואפים לספק לעובדינו סביבת עבודה מתאימה ובטוחה בה יוכלו להתפתח ולשגשג.

אנו מיישמים סטנדרטים גבוהים של איכות, בטיחות דאגה לסביבה ואתיקה בפעילותנו העסקית. כדי להשיג חזון זה, אנו מתחזקים מערכת משולבת של איכות בטיחות והגנת הסביבה אשר מתוכננת כך שתובטח מחויבותנו לשיפור מתמיד.

המדיניות שלנו היא להנחות בעקביות את העובדים לציית ולפעול לפי כל החוקים והתקנות החלים על פעילותנו ובכל ההיבטים המהותיים.
העובדים שלנו מחויבים לפעול לפי השכל הישר ולהפעיל שיקול דעת בעת התנהלותם העסקית, ולהתנהג ביושרה.

גישתנו ומחויבותנו לאיכות זמינים ומוצגים בפני עובדינו, לקוחותינו, ספקינו ושותפינו.
הנהלת היחידה העסקית, כגוף וכבודדים אחראים, כל אחד בתחומו, ליישום מלא של מדיניות זו.

ניקולה טינל

מנכ”ל

הסמכות והתעדות

ISO9001

ISO9001

תקן למערכת ניהול איכות

GSPP

GSPP

תנאים נאותים לאתרי יצור של זרעי עגבניה וצמחי עגבניה צעירים

NAL

NAL

תקן למעבדות בחברות זרעים אשר מבצעות בדיקות איכות בזרעים או/ו ב(חלקי) צמחים

ISO 14001

תקן למערכת ניהול סביבתי

ISO 45001

מערכות ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה

ISO 17025

ISO 17025

תקן לכשירות מעבדות בדיקה וכיול

דילוג לתוכן