זן בעל חריפות עדינה מיועד לשתילות חורף

מיועד לחורף.

טעם: חריפות עדינה
צורת שורש: לב
אורך שורש (ס"מ): 12
קוטר שורש (ס"מ): 8-10
צבע בשר: לבן
צבע קליפה: אדום
הבשלה: 55-60 יום בהתאם לתנאי הסביבה

טיפוס

עגול

צבע

אדום

בית גידול

שטח פתוח

עונת גידול

חורף

עונת שתילה

חורף

print

Legal terms

* זנים עמידים עשויים להראות סימני מחלה או נזק תחת עומס כבד של מזיקים ו/או מחלות ו/או בתנאים סביבתיים שונים ו/או בהימצאות גזעים חדשים של הפתוגן אשר עשויים להתפתח.

לעגבניות: עמידות שצוינה בקשר לנמטודות עלולה להיפגע או להישבר כאשר טמפרטורת הקרקע עולה על 27°C.

**נא ראו הגדרות ה-ISF בכתובת http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf

עותק של הגדרות המונחים המתארים תגובות של צמחים למזיקים/פתוגנים ואשר מיועדים לתעשיית הזרעים, זמין במשרדינו לפי דרישה.

דילוג לתוכן