מלון אננס כתום בכיר ביותר, אטרקטיבי ואיכותי.

מתאים לשתילות לעונת האביב המוקדם

משקל פרי (ק’’ג): 1.5-2.5

טיפוס

אננס

צבע ציפה

כתום

טקסטורת קליפה

מרושת

בית גידול

שטח פתוח

צורה

אובלי

עמידויות

Fom

Legal terms

* זנים עמידים עשויים להראות סימני מחלה או נזק תחת עומס כבד של מזיקים ו/או מחלות ו/או בתנאים סביבתיים שונים ו/או בהימצאות גזעים חדשים של הפתוגן אשר עשויים להתפתח.

לעגבניות: עמידות שצוינה בקשר לנמטודות עלולה להיפגע או להישבר כאשר טמפרטורת הקרקע עולה על 27°C.

**נא ראו הגדרות ה-ISF בכתובת http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf

עותק של הגדרות המונחים המתארים תגובות של צמחים למזיקים/פתוגנים ואשר מיועדים לתעשיית הזרעים, זמין במשרדינו לפי דרישה.

דילוג לתוכן