Ada Hazera
Ada Haze

זן בכיר מאוד, מתאים לגידול יום קצר בעל קליפה בצבע צהוב,  בצורת סביבון.

מיועד לזריעה ונעיצה של בצלצולים.

עונת זריעה מיטבית: תחילת נובמבר

עונת נעיצה מיטבית: תחילת אוקטובר

הבשלה ראשונה (זריעה): סוף אפריל

הבשלה שניה (נעיצה): סוף מרץ

טיפוס

יום קצר

צבע הקליפה

צהוב

בית גידול

זריעה ישירה, בצלצולים

צורה

סביבון

זריעה

ינו'
פבר'
מרץ
אפר'
מאי
יוני
יולי
אוג'
ספט'
אוק'
נוב'
דצמ'

נעיצה

ינו'
פבר'
מרץ
אפר'
מאי
יוני
יולי
אוג'
ספט'
אוק'
נוב'
דצמ'

צניחה

ינו'
פבר'
מרץ
אפר'
מאי
יוני
יולי
אוג'
ספט'
אוק'
נוב'
דצמ'

זריעה

שתילה

קטיף

אחסון

print

Legal terms

* זנים עמידים עשויים להראות סימני מחלה או נזק תחת עומס כבד של מזיקים ו/או מחלות ו/או בתנאים סביבתיים שונים ו/או בהימצאות גזעים חדשים של הפתוגן אשר עשויים להתפתח.

לעגבניות: עמידות שצוינה בקשר לנמטודות עלולה להיפגע או להישבר כאשר טמפרטורת הקרקע עולה על 27°C.

**נא ראו הגדרות ה-ISF בכתובת http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf

עותק של הגדרות המונחים המתארים תגובות של צמחים למזיקים/פתוגנים ואשר מיועדים לתעשיית הזרעים, זמין במשרדינו לפי דרישה.

דילוג לתוכן