כנת עגבנייה להגברת עצמת הצימוח ותוספת עמידויות.

  • עונות שתילה מיטביות: סתיו, אביב וחורף
  • המלצות אגרוטכניות: בעגבניות חממה מומלץ לא לפצל לשני ענפים. בצ'רי ניתן לשקול פיצול לשני ענפים או יותר תלוי בזן המורכב


עמידויות:

HR: Vd, Fol (race1,2), ToMV, For IR: Mi, Mj, Pyl

print

Legal terms

* זנים עמידים עשויים להראות סימני מחלה או נזק תחת עומס כבד של מזיקים ו/או מחלות ו/או בתנאים סביבתיים שונים ו/או בהימצאות גזעים חדשים של הפתוגן אשר עשויים להתפתח.

לעגבניות: עמידות שצוינה בקשר לנמטודות עלולה להיפגע או להישבר כאשר טמפרטורת הקרקע עולה על 27°C.

**נא ראו הגדרות ה-ISF בכתובת http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf

עותק של הגדרות המונחים המתארים תגובות של צמחים למזיקים/פתוגנים ואשר מיועדים לתעשיית הזרעים, זמין במשרדינו לפי דרישה.

דילוג לתוכן