זן בכיר במיוחד, מתאים לתעשיה, מרכז יבול בגידול בשטח פתוח, אופי צימוח קומפקטי, פרקים קצרים, בעל כיסוי עלוותי טוב

משקל פרי (גרם): 180-250
דופן הפרי: עבה
עונות שתילה מיטביות: אביב-קיץ

טיפוס

בלוקי

צבע בקטיף

ירוק

בית גידול

שטח פתוח

עמידויות

ToMV, PMMoV, CMV, PVY P-0,1

print

Legal terms

* זנים עמידים עשויים להראות סימני מחלה או נזק תחת עומס כבד של מזיקים ו/או מחלות ו/או בתנאים סביבתיים שונים ו/או בהימצאות גזעים חדשים של הפתוגן אשר עשויים להתפתח.

לעגבניות: עמידות שצוינה בקשר לנמטודות עלולה להיפגע או להישבר כאשר טמפרטורת הקרקע עולה על 27°C.

**נא ראו הגדרות ה-ISF בכתובת http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf

עותק של הגדרות המונחים המתארים תגובות של צמחים למזיקים/פתוגנים ואשר מיועדים לתעשיית הזרעים, זמין במשרדינו לפי דרישה.

דילוג לתוכן