זן איכותי ובכיר, בעל צימוח חזק וזקוף, בעל פוטנציאל יבול גבוה מאוד.

יכולת התחדשות צמח טובה ביציאה מהחורף

משקל פרי (גרם): 220-250
עונות שתילה מיטביות: אביב, סתיו

טיפוס

בלוקי

צבע בקטיף

צהוב

בית גידול

חממה, מנהרה, בית רשת

עמידויות

PMMoV

print

Legal terms

* זנים עמידים עשויים להראות סימני מחלה או נזק תחת עומס כבד של מזיקים ו/או מחלות ו/או בתנאים סביבתיים שונים ו/או בהימצאות גזעים חדשים של הפתוגן אשר עשויים להתפתח.

לעגבניות: עמידות שצוינה בקשר לנמטודות עלולה להיפגע או להישבר כאשר טמפרטורת הקרקע עולה על 27°C.

**נא ראו הגדרות ה-ISF בכתובת http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf

עותק של הגדרות המונחים המתארים תגובות של צמחים למזיקים/פתוגנים ואשר מיועדים לתעשיית הזרעים, זמין במשרדינו לפי דרישה.

דילוג לתוכן