עגבניות שנטי- שיפור מוצקות וצבע

שאלה:

שלום ג'ורג',
כיצד ניתן לשפר את המוצקות והצבע של עגבניות שנטי?

אמנון רובין

התשובה של ג'ורג':

שלום אמנון,

להלן עקרונות בסיסיים בלבד, וההתאמה מתבצעת בשטח.

המוצקות של כל זן עגבנייה נקבעת כבר בחנטה (בנוסף להיותה תכונה גנטית). כאשר החנטה מתבצעת בתנאי טמפרטורת לילה נמוכה, ואין מספיק אבקה בפרחים, הפרי תמיד יהיה לא אחיד, עם משולשים, ובחיתוך לרוחב תראה שהזרעים לא צמודים לדופן הפרי. אותו דבר קורה כאשר הצמח חלש מאוד ואין לו כוח לייצר פרחים רגילים וגדולים.

חנקן ברמות גבוהות בקרקע כתוצאה מזיבול (דישון אורגני מוגבר ובעיקר זבל עופות) משפיע מאוד לרעה על הצבע והמוצקות, לכן דישון חנקני חייב להיות מווסת ומשולב עם אשלגן K ביחסים מדודים, אחרת תקבל לא רק צבע שאינו אדום הומוגני אלא גם בלוצ'י. לכן הכנת הקרקע לדישון אורגני חייבת להיות מלווה בכמויות מדודות לדונם, לפי סוג הקרקע ונוכחות של חומר אורגני אחר בקרקע. ההמלצה שלנו היא 5 מ"ק זבל בקר מעובד לדונם לשנה בנוסף ל 1 מ"ק זבל עופות.

דישון N:P:K לפני הכנת הקרקע, חשוב לבדוק את הקרקע ע"מ לדעת כמה אזה דישון יש להוסיף. לפי היכרותי עם החקלאים, הם לא יעשו כן, לכן יש לדאוג לרמה גבוהה של K לשיפור המוצקות והצבע ולהטמין K בעומק של 25 ס"מ, שם נמצאת מרבית מערכת השורשים. כנ"ל לגבי ה-P שהצמח חייב בזמן חנטות – יש לדאוג שרמתו לא תהיה פחותה מ-ppm 30 בקרקע לפני השתילה, בנוסף לכמויות שניתנות במהלך הגידול. אני ממליץ לתת 5 יחידות לדונם של חנקן N כסטרטר, אם בקרקע אין חומרי תזונה מספיקים לצמח חזק.

הדישון במשך העונה חייב להיות מווסת N:P:K ברמות מדודות ע"מ להבטיח צמח חזק שמתקבל ע"י דישון חנקני, אבל לא יותר מדי בגלל הבלוצ'י, וכן הרגישות למחלות עלים כתוצאה מעודף חנקן. הוויסות המתקבל בדישון שווה של שלושת האלמנטים N:P:K בתחילת העונה עד לחנטה של 2 אשכולות, ברמות של 150-250 גרם/ד/יום, הוא צרוף של כל אחד משלושת היסודות. אח"כ מתחילים להעלות את ה-K שהינו המשפיע העיקרי על מוצקות וצבע. כשבועיים לפני תחילת הקטיף חייבים להתחיל לספק רמות גבוהות של שלושת היסודות ביחס N:P:K של2:1:3 . כמות החנקן הדרושה היא 450-500 גרם לדונם ליום, ולכן דרושה כמות של 200-250 P ועוד 700-800 K.

יש קשר הדוק בין סוג המים לצבע, למוצקות ולטעם העגבניות – ככל שה- EC נמוך, תקבל צבע ומוצקות נמוכים ותצטרך להעלות את ה EC בעיקר ע"י דשן K.

בהצלחה,
ג'ורג'

דילוג לתוכן